Αλλαγή καλωδιοταινίας σε laptop

αντικατάσταση καλωδιοταινίας σε laptop (τις πιο πολλές φορές ευθύνεται για αναβοσβημα της οθόνης η ακόμη και καθόλου σήματος.